Türk Tipi Sakal ModeliSakal sözü eski Türklerden bu yana hiç değişmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Hatta Divan-ı Lügat-it Türk'te 'şütük sakal' ifadesi birebir yer almaktadır. Şütük sakal bugünkü anlamıyla köse demektir. Sakal Türklerdeki yerini İslamiyet ile birlikte almaktadır. İslamiyet öncesi Türklerde sakal bırakma çok görülmemiştir.

Sakallarıyla Türkler

O dönemde bıyıklar önemliydi. İslamiyet ile sakalın önem kazanmasının sebebi ise bunu İslamiyet'in bir sembolü olarak görmeleridir. Hatta öyle ki sakal kutsal sayılmış ve güzel sakalı olanlara hürmet edilir olmuştu. Peki, Türkler hangi sakal modellerini kullanmışlar. İslamiyet ile birlikte Türklerin kullandığı sakal tiplerinden biri çember sakaldır. Bu sakal tipi yüzü bir favoriden diğer favoriye kadar uzanarak bıyık ve sakal arasında bağlantı kopukluğu olmayan bir modeldir. Daha çok din adamları bu modeli tercih etmiştir.

Türk tipi sakal modeli

Bir diğer Türk tipi sakal modeli ise adını da aldığı keçi türü olan teke sakalıdır. Bu sakal tipi çenenin üstünde bir tutam sakalın uzatılması modelidir. Son sakal tipimiz ise didon sakal olup Fransız tipi çenenin hemen ucunda bırakılan sivri sakala verilen addır. İşin özü Türklerde tarih boyunca sakallarıyla da dikkat çekmişlerdir.